Normal_pillen_medicatie_medicijnen

Afgelopen jaar zijn er door bedrijven bijna vierhonderd meldingen gemaakt van leveringsproblemen van medicijnen. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2017 van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en- defecten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) coördineren het Meldpunt en werken samen met diverse partijen om leveringsproblemen te voorkomen of tot een geschikte oplossing te komen voor een tekort. Dat meldt IGJ. 

De meest voorkomende oorzaak van een medicijntekort is een vertraging in de productie of distributieproces van een medicijn. Afgelopen jaar is het in nagenoeg alle gevallen gelukt om voor de patiënt een adequaat alternatief medicijn te vinden. In slechts een enkel geval was dit niet het geval.

Het CBG en IGJ gaan bij iedere melding van een mogelijk tekort na of er voldoende alternatieve middelen beschikbaar zijn, en welke partijen eventueel actie moeten ondernemen om een tekort te voorkomen. CBG en IGJ werken daarbij samen met de Werkgroep Geneesmiddelentekorten (koepels van apothekers, artsen, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven, groothandels, zorgverzekeraars en Volksgezondheid). Het gaat dan bijvoorbeeld om een vervangend geneesmiddel, een apotheekbereiding of een levering van hetzelfde medicijn uit het buitenland.

Een voorbeeld waarbij er het afgelopen jaar geen oplossing is gevonden voor een medicijntekort, betreft een hepatitis A-vaccin. Mensen die naar een land reizen waar Hepatitis A voorkomt, krijgen tijdelijk één inenting in plaats van twee en krijgen het advies om maatregelen te nemen die de kans op besmetting verkleinen. Eind 2017 was er een leveringsprobleem met het smalspectrum antibioticum feneticilline (Broxil) waarvoor toen tijdelijk kon uitgeweken worden naar een alternatief. Inmiddels zijn er ook problemen met deze alternatieven. 

Door: Redactie Nationale Zorggids