Normal_amsterdam_umc

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) zijn gisteren bestuurlijk gefuseerd. De voorzitters van de beide raden van bestuur zetten daarvoor gisteren hun handtekening. De fusie maakt het de beide medische centra mogelijk om samen hun kerntaken verder te ontwikkelen op het gebied van complexe patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, en onderwijs en opleidingen. Een eerste integratie richt zich vooral op de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek. Dat meldt Amsterdam UMC. 

In juridische zin blijven het AMC en Vumc aparte entiteiten. Dat betekent dat beide umc’s hun eigen contracten houden met medewerkers en ook de overeenkomsten met leveranciers blijven zoals ze waren. Contracten met banken en verzekeraars worden door de afzonderlijke instellingen afgesloten, en beide ziekenhuizen houden een aparte jaarrekening.

Na de bestuurlijke fusie kent elk umc nog een eigen raad van bestuur, maar in beide huizen nemen daarin wel dezelfde vijf mensen plaats: Hans Romijn, Wouter Bos, Frida van den Maagdenberg, Chris Polman en Mark Kramer. Romijn blijft bestuursvoorzitter van het AMC en is vicevoorzitter bij het VUmc, Bos blijft bestuursvoorzitter bij het VUmc en is vicevoorzitter bij het AMC. Ook in de twee raden van toezicht nemen dezelfde zeven mensen zitting.

Met de fusie wil Amsterdam UMC de kwaliteit van patiëntenzorg, voor nu en komende generaties, een nieuwe impuls geven. Onderdeel daarvan is het samenbrengen van specifieke patiëntengroepen op telkens één van beide locaties. Hiermee kan de duurzame beschikbaarheid van complexe patiëntenzorg gegarandeerd blijven. De eerste verschuivingen in het zorgaanbod vinden naar verwachting dit najaar al plaats. De Intensive Care Kinderen bijt de spits af. Deze zorg verschuift naar locatie AMC. Daarna volgen concentraties van patiëntenzorg over en weer.

De bestuurlijke fusie maakt het eveneens mogelijk om de krachten te bundelen voor doelmatiger wetenschappelijk onderzoek. Het onderwijs blijft voorlopig hetzelfde. In de loop van de jaren zal de masteropleiding (coassistentfase) veranderen. Als medisch specialismen op één van beide locaties zijn geconcentreerd, kunnen de betreffende coassistentschappen van beide studies alleen daar worden aangeboden.

Alle medewerkers behouden hun werk en er vallen de komende vijf jaar geen gedwongen ontslagen. Medewerkers kunnen wel gevraagd worden om mobiel te zijn, bijvoorbeeld als door samenvoeging van afdelingen werken op de andere locatie nodig is. 

Door: Redactie Nationale Zorggids