Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

Intra-arteriële trombectomie (IAT) bij de behandeling van het acute herseninfarct is sinds 1 januari 2017 onderdeel van het basispakket. De minister van Volksgezondheid besloot hiertoe na een positief advies van het Zorginstituut. Wel gaf de minister als voorbehoud dat de betrokken partijen, onder regie van het Zorginstituut, een kwaliteitsstandaard moesten opstellen die alle partijen ondersteunden. Inmiddels hebben de partijen de standaard succesvol ingevoerd en zijn zij tot goede afspraken gekomen over de zorg bij een acuut herseninfarct. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

Met het vaststellen van de kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ in 2017 zijn partijen overeengekomen hoe de spoedzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct, en de Intra-arteriële trombectomie (IAT) in het bijzonder, ingericht gaat worden. De kwaliteitsstandaard bevat een richtlijn voor goede zorg, een voorbeeldprotocol voor inbedding van IAT in de spoedzorgketen, een set kwaliteitscriteria inclusief volumenormen, een set kwaliteitsindicatoren en patiënteninformatie.

Momenteel zijn zeventien ziekenhuizen actief als IAT-centrum. Er zijn plannen om in samenwerking met het AMC een IAT-centrum in Alkmaar te openen, om de toegankelijkheid in Noord-Holland te vergroten. In alle regio’s is het regionale voorbeeldprotocol geïmplementeerd en zijn verwijs- en terugverwijs afspraken tussen ziekenhuizen gemaakt. Hiermee is IAT landelijk opgenomen in de keten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids