Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

Nederlanders zoeken steeds vaker informatie over gezondheid en leefstijl op het internet. Twee derde van de Nederlanders van12 jaar of ouder zei hier in 2018 online naar op zoek te zijn geweest. Ook wordt internet steeds vaker gebruikt om afspraken te maken met medisch specialisten of huisartsen of om medicijnen te kopen. Nederland heeft van alle EU-landen het hoogste percentage mensen dat gezondheidsinformatie opzoekt op het internet. In 2018 had 72 procent van de 16- tot 74-jarige Nederlanders dit gedaan, tegenover een gemiddelde van 52 procent in de Europese Unie. Dit meldt CBS. 

Waar in 2012 nog geen 50 procent van de Nederlanders online zocht naar gezondheidsinformatie, deed 67 procent dit in 2018. Zo zoeken ze naar informatie over ziekten, voeding of beweging. Vrouwen zoeken hier vaker naar dan mannen.

Ouderen minst vaak online op zoek naar informatie over gezondheid

Vooral 25- tot 45-jarigen zochten online naar informatie over gezondheid. 80 procent van de personen in deze leeftijdsgroep deed dit vorig jaar. Nederlanders tussen de 45 en 65 jaar en 65 jaar of ouder gaf 70 procent en 52 procent aan online op zoek te zijn geweest naar informatie over gezondheid. Meer hoogopgeleide Nederlanders zochten naar deze informatie dan middelbaar- en laagopgeleiden.

Kwart Nederlanders maakt afspraak online

 

Een kwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder maakte in 2018 gebruik van het internet om een afspraak te maken met een huisarts of medisch specialist. In 2012 was dit 10 procent. Het zijn vooral Nederlanders van 25 tot 45 jaar die dat doen. Het percentage hoogopgeleiden dat online afspraken maakt is groter dan het percentage laagopgeleiden: 34 procent tegenover 16 procent. Middelbaaropgeleiden zaten hier met 26 procent weer tussenin.

Steeds vaker aankopen medicijnen online

Niet alleen zijn Nederlanders steeds vaker op internet op zoek naar informatie over gezondheid en leefstijl, ook kopen ze vaker medicijnen online. Kocht in 2012 nog geen 3 procent medicijnen via internet, in 2018 was dit gestegen naar 10 procent.

Door: Redactie Nationale Zorggids