Normal_hands-545394_640

Negen van de tien internetloze (91 procent) en bijna de helft (46 procent) van de online senioren zijn het over één ding eens: zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om van alles via internet te doen. Dit meldt seniorenorganisatie KBO-PCOB, die hiernaar onderzoek deed. 

Bijna alle senioren vinden daarom ook dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet. Ook ziet een deel met lede ogen aan dat corona door bedrijven en overheden gebruikt wordt om alles alleen nog via internet te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo zijn dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken. Daar moeten overheden en bedrijven rekening mee houden.”

Senioren die geen internet gebruiken geven in de meeste gevallen aan dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, omdat ze te oud zijn of er geen geschikte apparatuur voor hebben. Een kleine groep senioren (16 procent) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft (48 procent) van de offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten.

Problemen

Ruim de helft (53 procent) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar informatie, bij het doen van betalingen en bankzaken, bij het maken van afspraken met overheid en gemeente, bij de belastingaangifte en bij het maken van afspraken met zorgverleners.

Door: Nationale Zorggids