Subsidie darmkankeronderzoek Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is er in geslaagd om maar liefst twee subsidies van 3 miljoen binnen te slepen voor complexe zorg. Niet minder dan 65 subsidieverzoeken kwamen er dit jaar binnen bij ZonMW, de instantie die de eenmalige subsidies verdeelt. De teams van darmkanker en hart-en vaatziekten, twee speerpunten van het Catharina Ziekenhuis, wisten na een langdurige selectieprocedure beiden door te dringen tot de laatste zes gelukkigen. Dit meldt het Catharina Ziekenhuis.

 

De zorg voor mensen met complexe aandoeningen én wetenschappelijk onderzoek zijn onmisbaar voor de Nederlandse gezondheidszorg. Omdat die zorg duurder is, ontvangen academische ziekenhuizen een financiële bijdrage van de overheid. Maar aangezien ook niet-academische ziekenhuizen, zoals het Catharina Ziekenhuis, unieke en onmisbare complexe zorg aanbieden heeft de overheid daarvoor deze speciale eenmalige subsidie in het leven geroepen.

Darmkanker

Het behandelteam ‘complexe darmkanker’ ziet de landelijke bijdrage van 3 miljoen als beloning voor de inspanningen van de afgelopen jaren. Met deze subsidie kunnen nieuwe artsen en verpleegkundigen worden opgeleid en getraind, en kan meer baanbrekend onderzoek worden uitgevoerd. Omdat het nadrukkelijk ook de bedoeling van de subsidie is dat heel Nederland hiervan mee profiteert, is door het Catharina Ziekenhuis een landelijk netwerk opgericht, waardoor ook academische ziekenhuizen aan kunnen haken bij nieuwe ontwikkelingen.

Vier grote onderzoeken naar darmkanker

Er worden vier grote onderzoeken opgestart, die de zorg voor patiënten met darmkanker blijvend gaan veranderen. Er worden innovatieve behandelingen ingezet om aan de ene kant de kans op genezing te verhogen en aan de andere kant onnodige, ingrijpende operaties te voorkomen. Doel is om patiënten een betere prognose en een betere kwaliteit van leven te geven. Maar ook afzien van ingrijpende operaties als de tumor op een andere manier behandeld kan worden; dat staat centraal in het project complexe darmkanker.

Hart- en vaatziekten

Met de 3 miljoen euro subsidie kan het Catharina Hart- en Vaatcentrum zijn rol als koploper bij de ontwikkeling en implementatie van medische innovaties verder versterken. De subsidie wordt ingezet om onderzoek te doen naar technologische innovaties en beslissingsondersteuning op basis van kunstmatige intelligentie. Met name op het gebied van preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing bij drie veelvoorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde hartklep en boezemfibrilleren. Op deze manier komen specialisten tot de beste aanpak voor elke, individuele patiënt. Dit gebeurt in een regionaal samenwerkingsverband, waarin het Catharina ziekenhuis met o.a. de TU/e optrekt, genaamd e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center).

Door: Nationale Zorggids