LUMC bouwt grootste stamcelfaciliteit voor Nederland

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) start dit jaar met de bouw van de grootste non-profit stamcel- en gentherapiefaciliteit van Nederland, en een van de grootste faciliteiten in Europa. In het NECSTGEN, het Netherlands Center for the Clinical advancement of Stemcell and Gene Therapies, wordt onderzoek gedaan op het gebied van regeneratieve geneeskunde; geneeskunde die zieke cellen, weefsels en organen herstelt of vervangt. In het NECSTGEN werken onderzoekers aan de doorbraken van de toekomst, zoals gekweekte insulineproducerende bètacellen voor diabetes. Dit meldt het LUMC.

Er zijn wereldwijd maar heel beperkt betaalbare, non-profit locaties waar productontwikkeling van de nieuwste generatie regeneratieve medische behandelingen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Onderzoekers lopen vaak vast wanneer zij hun medisch wetenschappelijke ontdekking van het laboratorium naar de kliniek willen brengen. Het NECSTGEN is nodig om doorbraken te kunnen testen, op te schalen en sneller toepasbaar te maken bij patienten.
 

Stamcelfaciliteit voor testen van gentherapieën

Het NECSTGEN is een publiek-private samenwerking: onderzoekers en start-up bedrijven uit heel Europa en daarbuiten kunnen straks terecht in Leiden om zo toepassing van deze therapieën te versnellen. Voor de bouw van het NECSTGEN is financiering deels toegezegd, daarnaast is het LUMC in gesprek met partijen voor aanvullende financiering. Door het NECSTGEN blijft Nederland onafhankelijk van buitenlandse initiatieven en wordt het nationale ecosysteem in de biotechnologie versterkt. De laatste maanden hebben laten zien dat dit een gewenste ontwikkeling is. 
 

Regeneratieve geneeskunde: behandeling met eigen cellen

Iedereen in Nederland kan baat hebben bij ontwikkelingen in regeneratieve geneeskunde, zegt Ton Rabelink, professor interne geneeskunde van het LUMC: “Op dit moment is het zo dat patienten met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, nierfalen of diabetes jarenlang behandeld worden. Dat is intensief voor de patient en kostbaar voor de maatschappij. Door regeneratieve geneeskunde hoeft dat in de toekomst niet meer: dan genees je patienten met hun eigen cellen, met gentherapie of weefselmanipulatie. Bijvoorbeeld op afroep gekweekte, insuline producerende cellen om diabetes tegen te gaan, speciaal gemaakt voor jouw lichaam”.
 
Honderdduizenden chronisch zieke mensen hebben baat bij dergelijke doorbraken. Ook brengt het de sterk stijgende zorgkosten terug, als patienten in de toekomst genezen kunnen worden na een eenmalige behandeling. 
 

NECSTGEN op Science Park Leiden

Het NECSTGEN wordt gerealiseerd in het Mirai house op het grootste Life Science en Health cluster van Nederland, het Leiden Bio Science Park, waar ook het LUMC deel van uitmaakt. Onderzoekers en startupbedrijven kunnen bij het NECSTGEN terecht voor het ontwikkelen van stamcel- en gentherapieproducten. In totaal beslaat de NECSTGEN-locatie 4.000 vierkante meter. Hier worden academische ontdekkingen lokaal vertaald naar therapieën voor patiënten, ook voor aandoeningen waar slechts een kleine groep patiënten mee kampt (weesziekten genaamd). 
 

Internationaal samenwerken

Het NECSTGEN past in de samenwerking met het Canadese Center for Commercialisation of Regenerative Medicine (CCRM), dat in Toronto een vergelijkbare faciliteit heeft gerealiseerd. Daarnaast draagt NECSTGEN bij aan RegMed XB (Regenerative Medicine Crossing Borders), een publiek-private samenwerking van Nederlandse en Vlaamse partners.
 
Eind 2021 wordt NECSTGEN geopend voor onderzoekers en startup bedrijven. Kijk voor meer informatie op necstgen.com.
 
Door: Nationale Zorggids