Normal_niezen_hooikoorts

Een wereldwijd onderzoek laat zien dat meer pollen in de lucht geassocieerd is met meer coronabesmettingen. Het coronavirus profiteert mogelijk van een verzwakte afweer door pollenblootstelling. Dit is niet alleen het geval bij hooikoortspatiënten, maar ook bij mensen die niet allergisch zijn. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Elkerkliek Ziekenhuis en Wageningen University & Research waren vanuit Nederland bij het onderzoek betrokken. Dit meldt LUMC. 

Er was al bekend dat blootstelling aan pollen in het voorjaar het afweersysteem tegen virusinfecties in de luchtwegen vermindert. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verkoudheidsvirus. Dit effect doet zich voor bij mensen die allergisch zijn bij pollen en bij mensen die niet allergisch zijn. Tijdens de uitbraak van het coronavirus viel het op dat in meerdere landen de versnelling in toename van het aantal besmettingen pas begon op het moment dat de pollenconcentratie opliep. Onderzoekers vermoedden hierdoor dat ook het coronavirus zou kunnen profiteren van een verzwakt afweersysteem door pollenblootstelling.

Meer pollen, meer besmettingen

Om hierachter te komen, heeft een team van 150 wetenschappers pollentellingen van 130 pollentelstation uit 31 landen, waaronder Nederland, onderzocht. Over de hele wereld was dit polleneffect aan het begin van de pandemie zichtbaar. De studie laat zien dat de besmettingscijfers opliepen na een stijging van de pollenconcentratie vier dagen eerder. De besmettingscijfers namen met gemiddeld 4 procent toe wanneer de pollenconcentratie met 100 pollen per kubieke meter stijgt. In Nederland was dit versterkende effect ook te zien, maar dit is na strikte statistische testen afgezwakt. Ook is een groot deel van de voorjaarspollenpiek niet meegenomen omdat de data-inzameling hier na 8 april stopte. Mede daardoor kon het verband tussen pollen en corona niet duidelijk aangetoond worden in Nederland.

De onderzoekers benadrukken dat de positieve correlatie tussen pollen en Covid-19 niet wordt toegeschreven aan een betere verspreiding van het virus door pollen, maar aan een verzwakte afweer door de pollen. De verspreiding van het virus wordt immers veroorzaakt door contact tussen mensen.

Door: Nationale Zorggids