Normal_longen_copd_longinfectie

Sinds de start van de coronapandemie in maart 2020 is het gebruik van huisartsenzorg door patiënten met astma- of COPD-gerelateerde klachten aanhoudend lager dan in 2019. De patiënten die wel contact zochten hierover, werden relatief vaker telefonisch geholpen. In lijn hiermee nam het aandeel fysieke consulten juist af. Dit is in lijn met het advies om waar mogelijk zorg op afstand te leveren, zo ook de ketenzorg via de huisartsenpraktijk. Onderzoek van het Nivel, in samenwerking met UMCG, Radboudumc en Maastricht UMC+ heeft dit uitgewezen, meldt Nivel. 

Voor het peilen van het zorggebruik voor astma en COPD is gebruikgemaakt van gegevens van huisartsenpraktijken uit Groningen, Friesland, Drenthe, Nijmegen en Maastricht (over de jaren 2019 en 2020) en in huisartsenposten verspreid over het land (over de jaren 2019, 2020 en de eerste helft van 2021).

Vaker telefonisch geholpen

Sinds de start van de coronapandemie is er een algehele afname in het zorggebruik voor patiënten die contact zochten wegens astma of COPD, zowel bij de huisarts als bij de huisartsenpost. Met name het aandeel fysieke consulten daalde vanaf week 11 hard. Voor een deel is dit ondervangen door telefonische consulten; hier was dan ook sprake van een toename.

Toename fysieke consulten

Vanaf de zomer van 2020, toen het coronavirus minder aanwezig was, is juist weer een toename van het aandeel fysieke contacten en een afname van het aandeel telefonische contacten in de huisartsenpraktijk. Op de huisartsenposten is dit niet terug te zien: daar blijft het aandeel telefonische consulten voor patiënten met astma- of COPD-gerelateerde klachten vergelijkbaar, ook in de eerste helft van 2021. Dit kan ermee te maken hebben dat huisartsen hun eigen patiënten wel weer zien in de praktijk en dat de huisartsen op de huisartsenpost het gewend zijn geraakt om patiënten vaker telefonisch te helpen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/patienten-minder-vaak-naar-de-huisarts-voor-astma-copd-sinds-de-coronapandemie-covid-gp, geraadpleegd op 21-12-2021