Mensen gaan steeds vaker online om hun medische zaken te regelen

Mensen gaan steeds vaker het internet op om hun medische zaken te regelen. Ze plannen online bijvoorbeeld een afspraak met hun huisarts in, lezen er hun medische dossier of halen een herhaalrecept.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vorig jaar ongeveer 6000 mensen gevraagd naar hun internetgebruik. De uitkomsten daarvan zijn donderdag gepubliceerd. Meer dan vier op de tien mensen maakten online een afspraak met hun huisarts of specialist. Een jaar eerder was dat 31 procent. De groep die medische gegevens digitaal bekeek groeide in een jaar tijd van 18 naar 33 procent.

Ongeveer drie op de vier mensen gebruiken internet om informatie over gezondheid te zoeken. Nederland is daarmee, samen met Finland, koploper in Europa. Net als in voorgaande jaren zijn het vooral de 25- tot 45-jarigen die het wereldwijde web afstruinen op zoek naar gezondheidsinformatie. De grootste toename is te zien bij 75-plussers.

E-health

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel hebben donderdag eveneens een onderzoek naar 'e-health' gedeeld. Ook daaruit komt naar voren dat de zorg steeds vaker digitaal verloopt. Dat komt mede door de coronacrisis. In 2021 had bijvoorbeeld de helft van de artsen en verpleegkundigen via videobellen contact met een patiënt of een familielid, terwijl dit in 2019 haast nooit gebeurde. Artsen en verpleegkundigen zeggen dat digitaal contact patiënten goed uitkomt, omdat die er tijd mee kunnen besparen, maar dat het de werkdruk wel verhoogt.

Steeds meer huisartsen laten mensen online hun medische gegevens inzien. De groep is bijna verdubbeld, van 42 procent in 2019 naar 79 procent in 2021. Ongeveer de helft van de huisartsen meet de bloeddruk van mensen op afstand.

Door: ANP