‘Zorgelijk dat het niet lukt om wachtlijsten te verkorten, ondanks alle inspanningen’

Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis is in mei vergelijkbaar met het aantal in april. 43 procent van de ziekenhuizen levert de planbare zorg volledig, vergeleken met een maand geleden is dit een stijging van 7 procent. Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals laat een lichte daling zien maar is nog altijd hoog. Zorgelijk, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), omdat ondanks deze ontwikkelingen en alle inspanningen in het zorgveld het maar niet lukt om de wachtlijsten te verkorten. Dit meldt de NZa. 

De poliklinische zorg gaat door, maar niet alle klinische opnames en operaties kunnen plaatsvinden. Het aantal operaties waar geen intensive care (ic) voor nodig is, ligt inmiddels boven het niveau van voor de coronapandemie. Is er wel een ic nodig voor een operatie, dan ligt het niveau daar nog onder. In de eerste maanden van dit jaar hebben de zelfstandige klinieken evenveel patiënten gezien als in 2021. Dat is een stijging van 30 procent vergeleken met 2019. Ook het aantal operaties dat is uitgevoerd in klinieken was ongeveer gelijk aan dat in 2021.

Zorgbreed ziekteverzuim

Zorgbreed laat het ziekteverzuim een daling zien van 1,9 procent maar het is nog altijd hoog: tussen de 7,5 en 9,9 procent in de verschillende sectoren. Ook het langdurig ziekteverzuim blijft hoog en daar is geen daling te zien, aldus de NZa. De uitval van personeel vraagt nog steeds om een hoge mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen van zorgaanbieders.

Wachttijden ggz

De wachttijden van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) laten voor het eerst een lichte daling zien, met name bij instellingen. Het aantal verwijzingen naar de ggz is al langere tijd hoger dan eerst, met name voor jongeren, en het ziekteverzuim onder zorgprofessionals is uitzonderlijk hoog. Om de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren heeft de Stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden ggz een ontwikkelagenda opgesteld.

Door: Nationale Zorggids