Na niertransplantatie functioneren patiënten goed op hun werk

Patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan, blijken goed te functioneren op hun werk. Na de transplantatie blijken zij vaak beter op het werk te functioneren dan in de periode voorafgaand aan hun transplantatie. Dit meldt het UMCG.

Zij publiceren vandaag de resultaten van hun onderzoek in Clinical Journal of American Society of Nephrology. Volgens de onderzoekers bevatten de uitkomsten van deze studie een duidelijke boodschap aan werkgevers.

Orgaantransplantatie is voor veel patiënten een levensreddende behandeling. Door de voortschrijdende inzichten en technieken stijgt de overlevingskans na een transplantatie nog steeds. Daardoor is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven van patiënten ná een transplantatie. Werk en werkplezier dragen sterk bij aan de kwaliteit van leven. In deze studie gingen de onderzoekers daarom na hoeveel niertransplantatiepatiënten werk hebben en hoe zij hun functioneren op het werk beoordelen. Over de arbeidsparticipatie van niertransplantatie-patiënten was tot nu toe weinig bekend. Daarnaast was nog nooit onderzocht hoe deze patiënten op hun werk functioneren.

668 deelnemende niertransplantatiepatiënten

Voor deze studie analyseerden de onderzoekers de gegevens van 668 niertransplantatiepatiënten in de werkende levensfase. Zij hadden allen langer dan één jaar geleden een niertransplantatie ondergaan. Alle geanalyseerde patiënten zijn deelnemers aan de TransplantLines-studie van het UMCG.

Meerderheid werkt én functioneert goed op het werk

Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent van de niertransplantatiepatiënten betaald werk heeft en dat zij goed functioneren op het werk. Hun functioneren op het werk is vergelijkbaar met dat van twee controlegroepen, bestaand uit een groep uit de algemene werkende populatie en een groep werkende potentiële nierdonoren. Ondanks dat niertransplantatiepatiënten vaak vermoeid zijn en bijwerkingen van afweeronderdrukkende medicijnen ervaren, functioneren zij dus goed op het werk. Volgens de onderzoekers is dat te verklaren door hun hoge motivatie of door eventuele veranderingen op het werk die zorgen voor een goede balans tussen hun capaciteit en taken.

Functioneren na transplantatie beter dan voor

Verder hebben de onderzoekers het functioneren op het werk vóór en na transplantatie vergeleken. Hieruit blijkt dat deze groep patiënten aangaf na transplantatie beter op het werk te functioneren dan voor de transplantatie. 

Door: Nationale Zorggids