Logo_zilveren_kruis_logo

De aanname van het wetsvoorstel ‘Actieve Donor Registratie’ (ADR) geeft veel nierpatiënten verbeterde vooruitzichten. Maar niet elke patiënt komt in aanmerking voor een donororgaan. “Kiezen voor de juiste behandeling blijft van grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten. Daarom zetten wij ons in om veilig thuis dialyseren een volwaardig keuzealternatief te laten zijn”, vertelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. Dat meldt de zorgverzekeraar. 

Van de 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade moeten er meer dan 6.300 minstens 12 uur per week dialyseren. Patiënten zijn graag betrokken bij de invulling van hun zorgproces, maar dan moeten wel alle mogelijke behandelmethoden duidelijk zijn. Op dit moment wordt 18,4 procent van de dialyse patiënten behandeld met een thuisdialyse-behandeling, in het verleden was dit 33 procent.

Thuisdialyse is qua klinische uitkomsten gelijkwaardig aan centrumdialyse, maar heeft vele voordelen zoals behoud van autonomie en flexibiliteit. Gerrits: “Onze verzekerden geven aan meer vrijheid en kwaliteit van leven te ervaren. Ze kunnen namelijk vaker dialyseren en wanneer het hun uitkomt, ook ’s nachts. We zien dat dit voor sommige patiënten grote positieve gevolgen heeft voor hun kwaliteit van leven. Wij zetten ons er dan ook voor in om dit percentage weer te laten stijgen.”

Mogelijke drempels in het keuzeproces zijn door Zilveren Kruis weggenomen. “De tarieven voor de verschillende behandelmethoden hebben we gelijk getrokken. We steunen onderzoek naar het beslissingsproces tussen artsen en patiënten (Project DOMESTICO) en investeren in de ontwikkeling van NeoKidney; een draagbare kunstnier’’, vertelt Gerrits.

“Als Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) benadrukken we dat nierpatiënten de keuze kunnen maken voor een vorm van nierfunctie vervangende behandeling, die het best bij hun manier van leven past. De verschillende mogelijkheden moeten dan ook als volwaardige vormen van behandeling gepresenteerd worden en beschikbaar zijn”, vertelt Hans Bart, directeur van de NVN.

“Een donornier is voor veel patiënten verreweg de beste oplossing. In de tussentijd blijven wij ons, samen met het veld, onverminderd inzetten ter bevordering van het keuzeproces’, zegt Gerrits. ‘De beslissing om zorg thuis te ontvangen of in een centrum ligt bij de patiënt. Laten we er samen voor zorgen dat er sprake is van een 100 procent samen beslissen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids