Hartzorg uitkomstgericht organiseren en betalen

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de 1e, 2e en 3e lijn in de regio Zuidoost-Brabant. Het netwerk heeft als doel om de hoogste patiëntwaarde, ofwel de beste patiëntrelevante uitkomsten tegen de laagste zorgkosten, te creëren voor hartpatiënten. Dat meldt ZonMw.

Om dit te realiseren zijn netwerken georganiseerd rondom de meest voorkomende hartziektes. Binnen ieder netwerk is een transmurale zorgstandaard, op basis van de principes van Value-Based Healthcare, ontwikkeld en in de volledige zorgketen geïmplementeerd.

Doel

Het doel van dit project is:

  • de evaluatie van de impact van uitkomstgericht organiseren binnen het NHN op patiëntwaarde
  • het toepassen en evalueren van transmurale projecten om patiëntwaarde te verbeteren
  • de evaluatie van modellen voor uitkomstgerichte bekostiging

Samenwerking

Hierin werken ze samen met zowel zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis, als ook de Harteraad en de Nederlandse Hart Registratie.

Resultaat

ZonMw verwerkt de bevindingen in concrete handreikingen voor het organiseren en betalen van uitkomstgerichte zorg, voor zowel de hartzorg als overige zorgnetwerken.

Door: Nationale Zorggids