Vitamine K remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

Inname van vitamine K-supplementen is zinvol voor niertransplantatiepatiënten met een vitamine K-tekort. Het kan ertoe leiden dat de toename van vaatstijfheid bij deze patiënten wordt geremd. Dit meldt het UMCG.

Door verbeteringen in de chirurgische technieken, anesthesie, en medicatie tegen afstoting rondom niertransplantatie, zijn de korte termijn uitkomsten na niertransplantatie ontzettend goed. Patiënten herstellen vaak goed na de transplantatie, en hun nieuwe nier gaat vaak jaren tot tientallen jaren mee. Er is daarom steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven en uitkomsten langer na de niertransplantatie. Helaas ervaren deze patiënten na hun niertransplantatie vaak hart- en vaatziekten, door veel vaatverkalking en een hoge vaatstijfheid. Tot nu toe is er geen behandeling die deze vaatverkalking en vaatstijfheid na niertransplantatie kan remmen.

Vitamine K-tekort bij niertransplantatiepatiënten

De laatste jaren is op basis van eerder onderzoek vitamine K-tekort aangedragen als een mogelijke oorzaak voor vaatverkalking en hoge vaatstijfheid. Vitamine K krijgen we vooral binnen via onze voeding, en zit bijvoorbeeld in groene groenten, vlees en gefermenteerde sojabonen. Vitamine K-tekort komt veel voor bij niertransplantatiepatiënten – veel vaker dan in de algemene bevolking. Dat vitamine K een belangrijke rol speelt in het voorkomen van vaatverkalking en vaatstijfheid werd al gesuggereerd in dierstudies en in menselijke studies, maar er was nog geen bewijs dat het geven van vitamine K-supplementen zinvol is na niertransplantatie.

Vitamine K remt vaatstijfheid

Nieuw onderzoek door onder andere Coby Eelderink, Daan Kremer en Charlotte te Velde-Keyzer uit het UMCG laat zien dat inname van vitamine K-supplementen bij niertransplantatiepatiënten met een vitamine K-tekort, inderdaad toename van vaatstijfheid kan remmen. Er waren geen directe effecten zichtbaar op verkalkingsprocessen in het lichaam; mogelijk moeten patiënten langer vitamine K slikken om deze effecten te kunnen zien. Deze mooie resultaten bieden nieuwe perspectieven op het verbeteren van de hart-en-vaatgezondheid van niertransplantatiepatiënten.

Door: Nationale Zorggids