Mogelijk nieuwe tandartsenopleiding in Rotterdam om tekort tegen te gaan

In een brief van minister Kuipers aan de Tweede Kamer is te lezen dat een nieuwe tandartsopleiding in Rotterdam dé oplossing zou zijn voor het tekort in de regio. De bestaande tandartsenopleidingen vormen samen met het Erasmus MC een werkgroep die de mogelijkheden gaat verkennen. Dat meldt Skipr.

Kuipers reageert daarmee op een brief van de tandartsenorganisatie KNMT. KNMT maakte zich zorgen over de ontwikkelingen op de zorgarbeidsmarkt. Ze kwamen ook met een vijftal voorstellen om de capaciteitsproblemen op te lossen en één daarvan was het opzetten van een vierde tandartsenopleiding in Rotterdam.

Samenwerking

Er is al een overleg geweest tussen het ministerie van OCW, Erasmus MC en de drie bestaande opleidingen in Amsterdam, Groningen en Nijmegen. “De werkgroep gaat bekijken hoe samengewerkt kan worden bij het aanbod van tandartsopleidingen. Het is de bedoeling dat deze werkgroep haar conclusies op korte termijn presenteert”, zegt de minister.

Deeltijdfactor

Kuipers vindt ook dat er bij het oplossen van de tekorten ook naar andere factoren gekeken moet worden. “Bij het vaststellen of er voldoende tandartsen zijn is het ook van belang om te kijken naar de deeltijdfactor en naar de beschikbaarheid van andere mondzorgprofessionals.”

Subsidies

De tandartsen zelf zouden willen dat een door de branche erkende opleiding in aanmerking komt voor bepaalde subsidies van het OCW. Op dit moment staan die nu alleen nog open voor opleidingen die door de staat erkend zijn. Kuipers wil daar nog niet aan beginnen. “Het ministerie van VWS is van mening dat brancheopleidingen niet dezelfde overheidsgelden kunnen krijgen als een door de overheid erkende opleiding en zal hier dan ook niet op aandringen bij de overige departementen”, aldus de minister.

Door: Nationale Zorggids