Onderwijs in gehandicaptenzorg kan én moet effectiever

Zowel op landelijk niveau als in de regio’s waarbinnen Dichterbij opereert, is er sprake van een toenemend tekort aan goed opgeleide en gekwalificeerde begeleiders in de gehandicaptenzorg. Om te komen tot meer en goed opgeleide medewerkers in de gehandicaptenzorg gaan Dichterbij en Gilde Opleidingen vanaf vandaag een partnerschap aan, zodat nu en in de toekomst kwalitatieve begeleiding aan cliënten kan blijven worden verleend. Dat meldt Dichterbij. 

De partners willen hun samenwerkend vermogen inzetten om antwoord te vinden op de vragen die er vandaag zijn, maar ook anticiperen op de uitdagingen van morgen. Want die uitdagingen zijn er volop: niet alleen is er sprake van tekorten, ook is er sprake van een veranderende ondersteuningsbehoefte waarbij het functioneren, de veerkracht en eigen regie van cliënten een complex geheel vormen. Dichterbij streeft naar een menswaardig en betekenisvol leven voor haar cliënten in alle levensfasen. En dat vraagt om goede en kwalitatieve begeleiding.   

Werkend leren en lerend werken

De verbinding wordt gezocht in allerlei opzichten. Samen zijn ze al bezig met het ontwikkelen van een goede samenhang tussen werkend leren en lerend werken want dat zorgt voor goed opgeleide, nieuwe vakmensen. De samenwerking richt zich ook op ontwikkelmogelijkheden voor huidige medewerkers van Dichterbij. Gezien de veranderende begeleidingsvraag is het voortdurend blijven ontwikkelen van medewerkers belangrijk. Er wordt maatwerk toegepast in wie wat leert zodat iedereen op een passend niveau kan instromen want niet elke medewerker heeft evenveel tijd, begeleiding en lessen nodig. 

Door op deze manier samen te werken houden we ook het beroepsonderwijs arbeidsrelevant en maken we het toegankelijker. We versterken de gezamenlijke opleidingsinfrastructuur (kennis en faciliteiten). En dat komt ten goede van de dienstverlening richting de cliënt.

Door: Nationale Zorggids