Lude Franke onderzoekt genetische oorzaak kanker

Lude Franke is betrokken bij Oncode Institute. Dit netwerk maakt nieuw kankeronderzoek mogelijk. Franke doet fundamenteel onderzoek naar de genetische oorzaak van kanker. Dat meldt het UMCG. 

Geneticus Lude Franke is vanuit het UMCG betrokken bij Oncode Institute. Oncode Institute is een netwerk, dat sinds vijf jaar meer dan 900 excellente fundamentele kankeronderzoekers in Nederland verenigt. Het doel van deze krachtenbundeling is om doorbraken in het kankeronderzoek te versnellen en ontdekkingen uit het lab sneller te vertalen naar nieuwe behandelingen voor patiënten. Het uiteindelijke doel is om patiënten te helpen overleven, de kwaliteit van leven voor de getroffenen te verbeteren en bij te dragen aan een betaalbaarder gezondheidszorgsysteem. Oncode Institute heeft nu voldoende financiering gekregen om ook de komende vijf jaar door te kunnen gaan. Dit maakt nieuw kankeronderzoek mogelijk.

Genetische oorzaak kanker

Lude Franke is hier zeer verheugd over. Het zorgt er voor dat hij de komende jaren meer gedetailleerd onderzoek kan doen naar de genetische oorzaak van kanker. Franke: "Sommige genmutaties ontstaan tijdens je leven en kunnen kanker veroorzaken. Andere DNA-variaties overerf je van je ouders en ook die kunnen het risico op het krijgen van kanker verhogen. Een deel van de genen waar deze DNA-veranderingen in voorkomen zijn nu bekend. Verassend genoeg blijkt er relatief weinig overlap te zijn tussen de genetische risicofactoren die je van je ouders overerft en de mutaties die tijdens het leven ontstaan en kanker veroorzaken. Met de Oncode-subsidie kunnen we onderzoeken hoe dit nu zit: we vermoeden dat deze twee groepen genen met elkaar in verband gebracht kunnen worden via zogenaamde gen netwerken. Met deze kennis kunnen we als een soort van grote wegenkaart de verschillende DNA veranderingen met elkaar verbinden, en nagaan of een bepaalde wegen vaak worden gebruikt. Als dat zo is, kan het wellicht helpen om te gaan kijken of medicatie zich precies op die plekken van de wegenkaart zou kunnen richten en daardoor mogelijk effectief zal zijn in de behandeling van kanker. We hopen de komende jaren hier een gedetailleerd beeld van te krijgen. We hopen dat deze fundamentele kennis op de langere termijn zal bijdragen aan verbeterde zorg van kankerpatiënten."

Door: Nationale Zorggids