Normal_dokter__arts__stethoscoop__digitaal

Op het moment is de werkdruk in huisartsenpraktijken gigantisch, wat de komende tijd ook zal blijven aanhouden. De zorgvraag blijft toenemen, terwijl het personeel afneemt. Eerstelijnsorganisatie Arts en Zorg komt met een nieuwe vorm van huisartsenzorg om de druk weg te nemen: Gezond.nl. Dit concept geeft de lokale huisartsenpraktijk ademruimte, terwijl het ook zorg biedt aan patiënten die geen huisarts kunnen vinden. Dit meldt Coöperatie VGZ. 

 

Met Gezond.nl wordt een praktijk gesteund door een compleet pakket huisartsenzorg. Eerst moet de patiënt een zorgvraag melden via een app. Hier krijgen zij een direct antwoord van een huisarts, waardoor telefonisch contact niet nodig is. Wanneer de zorgvraag meer aandacht nodig heeft, wordt een fysiek consult ingepland bij een lokale praktijk door de huisarts. Bij deze praktijk staat de patiënt ook ingeschreven.

Werkdruk

Het grootste gedeelte van de zorgvragen wordt digitaal behandeld door huisartsen van Gezond.nl. Hierdoor wordt de werkdruk in lokale praktijken verminderd en heeft de lokale huisarts meer tijd voor patiënten. Daarnaast hebben zij ook weer de ruimte om meer patiënten aan te nemen.

Leerproces

Om de transitie naar de nieuwe vorm van huisartsenzorg soepel te laten verlopen, werkt Arts en Zorg samen met lokale huisartsen en Coöperatie VGZ. Hier bespreken ze of de druk inderdaad vermindert, wat voor invloed het heeft op de kwaliteit van de zorg, hoe patiënten met deze nieuwe vorm omgaan en of het een oplossing is voor regio’s met een groot huisartsen tekort.

Door: Nationale Zorggids