Meer aandacht nodig voor positieve effecten van kunst in de gezondheidszorg

Mensen voelen zich beter door kunst en ze kunnen beter met hun ziekte omgaan. Daarom doen ruim 200 onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, zorgmedewerkers, kunstenaars, docenten, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden de oproep voor meer aandacht voor de positieve effecten van kunst in de gezondheidszorg. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen. 

Het Arts in Health Netherlands is een breed onderzoek op initiatief van het Nationaal Programma Groningen, de Aletta Jacobs School of Public Health en de Rijksuniversiteit Groningen. De grote groep onderzoekers, zorgverleners, docenten en andere betrokkenen hebben hierbinnen uiteengezet hoe kunst een bijdrage kan leveren aan de transitie in de gezondheidszorg. Ook staan er bewezen succesvolle initiatieven.

Waardevolle rol bij humaniseren gezondheidszorg

Volgens de whitepaper van de onderzoekers speelt kunst een waardevolle rol in het niet alleen toegankelijk houden van de gezondheidszorg, maar ook het humaniseren ervan. Aangetoond is dat zingen in een koor of museumbezoek voordelen hebben voor de gezondheid. Desondanks gebruikt de sector nauwelijks nog kunst. Arts in Health Netherlands wil dat veranderen en is voor het integreren van kunst en creativiteit in de zorg. Hiervoor zijn al diverse bestaande initiatieven en programma’s, maar het veld is volgens de onderzoekers te gefragmenteerd. Daarom moeten krachten worden gebundeld en een gezamenlijk visie worden ontwikkeld.

Focus verleggen

“Kunst geeft ruimte aan het menselijke: als je creatief bezig bent ligt de focus niet langer op ziek zijn, maar op wat je nog wel kan”, zegt directeur Wetenschap en Onderwijs Ferdinand Lewis van Arts in Health Netherlands. Kunst geneest mensen natuurlijk niet direct, maar moedigt mensen wel aan om op een andere manier met hun ziekte om te gaan.

Directeur Generaal Curatieve Zorg bij VWS Barbara Goezinne en Christianne Matthijssen, directeur erfgoed en Kunsten bij OCW, nemen op 13 februari de whitepaper in ontvangst. De officiële lancering van de whitepaper is op 16 februari tijdens het evenement ‘Care Through Creativity’ in het Grand Theatre in Groningen.

Door: Nationale Zorggids