Wetenschappers roepen op tot wereldwijde aanpak voor antibioticaresistentie

Ongeveer 7,7 miljoen mensen komen jaarlijks te overlijden door een bacteriële infectie. Bijna 5 miljoen van deze sterfgevallen heeft verband met antibioticaresistentie. Wetenschappers, waaronder hoogleraar Heiman Wertheim van het Radoudumc, roepen op tot een daadkrachtige aanpak van de antibioticaresistentie-crisis. Dit meldt het Radboudumc. 

Wereldwijd zijn steeds meer bacteriën niet meer gevoelig voor antibiotica, waardoor effectief behandelen van infecties steeds lastiger wordt. Met als gevolg dat ziekte, sterfte en zorgkosten toenemen. Volgens de Europese artsenorganisatie CPME vormt antimicrobiële resistentie wereldwijd en van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. Daarom riep de organisatie de EU vorig jaar al op tot meer actie.

Gestage toename van sterfgevallen

In september 2024 houdt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) een bijeenkomst over om de dreiging van antibioticaresistentie te bespreken. Wetenschappelijk tijdschrift The Lancet publiceert als voorzet hierop vier artikelen over de problematiek. “In de serie schetsen we de huidige ziektelast van AMR (antimicrobiële resistentie), en dat het verstandig is als we met heldere, wereldwijde doelstellingen politici mee kunnen krijgen in ons streven.”  Zo staat er in het eerste artikel van The Lancet: ‘Als de wereld nu geen prioriteit geeft aan actie tegen AMR, zullen we een gestage toename zien van het aantal sterfgevallen wereldwijd – momenteel 4,95 miljoen per jaar door infecties die verband houden met AMR – waarbij jonge kinderen, ouderen en mensen met chronische ziekten of die chirurgische ingrepen moeten ondergaan het grootste risico lopen.’

Dringend nieuwe antibiotica nodig

Volgens de wetenschappers kan het verbeteren en uitbreiden van bestaande methodes, zoals handhygiëne, regelmatige reiniging en sterilisatie van medische apparatuur en het gebruik van kindervaccins, ruim 750.000 sterftes in verband met AMR voorkomen in landen met een laag en gemiddeld inkomen. Ook stelt Wertheim dat er dringend nieuwe antibiotica nodig zijn en dat de toegang tot antibiotica in veel delen van de wereld nog flink verbeterd kan worden. Om bacteriële en virale infectieziekten te behandelen, is de beschikbaarheid van diagnostiek en (nieuwe) vaccins van belang. “Niet alleen om die ziekten te voorkomen, maar indirect zorgt een lagere ziektelast door vaccineren óók voor minder gebruik van antibiotica. Daardoor verlaag je ook de kans op de ontwikkeling van resistentie.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky