Normal_male-pharmacist-holding-nose-spray-while-working-a-2022-04-01-13-51-08-utc__1_

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc kan patiënten met een ernstige depressie vanaf nu een neusspray met esketamine aanbieden. Alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling met deze vorm van ketamine. Het Nijmeegse ziekenhuis is een van de 20 centra in Nederland dat de behandeling biedt Dit meldt het Radboudumc. 

Esketamine heeft invloed op therapieresistente depressies, blijkt uit verschillende onderzoeken. Om patiënten niet telkens aan een infuus te hoeven leggen, is een speciale neusspray ontwikkeld. Esketamine heeft vaak binnen een paar weken al effect op de patiënt. Sinds 2021 is deze psychofarmacon geregistreerd. Omdat esketamine verslavingsgevoelig is, mag het alleen in het ziekenhuis en onder toezicht van een zorgverlener worden gebruikt. Het medicijn is ook het eerste dure geneesmiddel in de psychiatrie. Zorgverzekeraars kunnen behandelcentra voor deze behandeling aanwijzen in hun contractering.

Wie komt wel of niet in aanmerking voor neusspray met esketamine?

Patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met de esketamine neusspray hebben een (ernstige) unipolaire depressie en reageren niet op ten minste drie farmacologische behandelstappen met antidepressiva, waarvan tenminste 1 augmentatiestrategie (lithium, atypische antipsychotica of mirtazapine augmentatie). Patiënten met depressies door hun bipolaire stoornis, onbehandelde (instabiele) hoge bloeddruk, zwangerschap of recent myocardinfarct of cerebrovasculair accident komen niet in aanmerking voor de neusspraybehandeling.

Milde bijwerkingen

Volgens psychiater Eric Ruhe zijn er goede resultaten geboekt bij moeilijk behandelbare therapieresistente depressies bij patiënten die soms al jaren depressief waren en zelfs elektroconvulsietherapie hebben gehad. Ook zijn er over het algemeen geen zware bijwerkingen. “Zo’n 50 procent van de patiënten heeft respons op de behandeling. Bij circa 30 tot 40 procent van die patiënten zien we al na die eerste vier weken positief effect. Er zijn veel mensen die hier baat bij kunnen hebben.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky