'Intensivist benadeeld na melding maken van vermoedens van een misstand'

Na een melding over een vermoeden van een misstand, is een intensivist ernstig benadeeld. Dit stelt het Huis voor Klokkenluiders in een rapport. De melding dateert uit 2016, waarbij twee intensivisten een melding maakten bij het ziekenhuisbestuur. Dit meldt Skipr. 

De melding betrof een handelswijze van een internist die patiënten niet snel genoeg zou doorverwijzen naar de intensive care (ic), wat voor levensgevaarlijke situaties zou zorgen. De twee intensivisten deden een schriftelijke meldingen van hun vermoedens. Een van hen nam ontslag en daarna maakte de overgebleven intensivist diezelfde melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Verstoorde arbeidsverhouding

Een commissie werd gevraagd om onderzoek te doen naar de situatie. Hieruit ontstonden twee adviezen: een moest de inzetbaarheid van de intensivist verhogen en het andere voorstel was ontslag. Het ziekenhuis zette na diverse poging tot bemiddeling de intensivist op non-actief en kreeg de rechter een ontslagaanvraag wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Per 1 augustus 2018 is het contract van de intensivist ontbonden.

Intensivist benadeeld

Het Huis voor Klokkenluiders stelt de intensivist een juiste melding had gemaakt voor goede gronden voor een vermoeden van een misstand. Het ziekenhuis zou volgens HvK de interne klokkenluidersregeling niet goed hebben gevolgd, waardoor er onduidelijke afbakening van onderzoeksvragen ontstond. De melding als kernpunt dreigde hierdoor te verdwijnen, wat een ernstige benadeling was voor de intensivist. Ook is hij benadeeld door hem op non-actief te stellen en uiteindelijk te ontslaan in verband met de melding.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky