Normal_attractive-young-nurse-holding-clipboard-with-coll-2022-01-18-23-49-55-utc-min__1_

FNV Zorg & Welzijn heeft bij werkgeversorganisatie NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) haar inzet voor de nieuwe cao voor umc's bekendgemaakt. De vakbond wil onder meer een loonsverhoging van 8 procent voor één jaar, maar zet ook in op verlaging van de werkdruk. Dit meldt FNV.

De vakbond wil 8 procent meer loon, om zowel de inflatieachterstand als het verschil in beloning met de overheid te compenseren. Daarnaast wil de vakbond een bodem van 150 euro afspreken om ook koopkracht voor de werknemers in de lagere loonschalen te realiseren. Om toekomstig koopkrachtbehoud te garanderen komt er wat betreft de FNV een afspraak over automatische prijscompensatie (APC). Zodat de salarissen automatisch meestijgen met de stijging van de kosten voor levensonderhoud. De gemaakte loonafspraken moeten ook gaan gelden voor leerlingen en onderzoekers in opleiding.

Doorbreken van hoog ziekteverzuim en verloop

Een van de hoogste prioriteiten is het behoud van werknemers. Elise Merlijn van FNV: "De NFU moet stevige keuzes maken. Betere waardering, niet alleen in geld, is cruciaal om werknemers binnenboord te houden. Dus doorbreek de elkaar versterkende effecten van slechte roosters, werkdruk, ziekteverzuim en verloop. De medewerker in vaste dienst moet weer op de eerste plaats komen. Het is nu vaak, qua inkomen, roosters en werkinhoud, aantrekkelijker om als zzp’er te werken." In het eerste kwartaal van 2023 blijft de uitstroom van zorgpersoneel naar andere bedrijfstakken en vast personeel dat kiest voor het zzp-schap toenemen.

Generatiebeleid

De vakbond wil ook komen tot een verplichte generatieregeling voor alle medewerkers van de umc’s. Met als doel een betere balans werk en privé voor alle generaties, gericht op duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheid vitaal, gezond en fit werkzaam te zijn en blijven in een umc.

En net als bij cao Ziekenhuizen wil FNV dat ook umc-werknemers in vaste dienst voorrang krijgen boven de inzet van gehuurde krachten bij het maken van roosters. Verder wil de vakbond afspraken over een collectieve reiskostenvergoeding vastleggen in de cao. Een minimale vergoeding voor woonwerkverkeer van 25 cent per kilometer en 100 procent vergoeding van ov-kosten voor woon-werk. Ook mag de werkgever geen parkeerkosten meer in rekening brengen.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao-UMC starten woensdag 4 oktober. De huidige cao loopt af op 31 december 2023.

Door: Nationale Zorggids