Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

Het Openbaar Ministerie (OM) en de afdeling kindergeneeskunde van het VUmc hebben een schikking van 232.000 euro getroffen na onrechtmatige declaraties. Het bedrag bestaat uit een boete en een bedrag dat volgens het OM ten onrechte verdiend voordeel is. De onrechtmatige declaraties werden in 2010 en 2011 ingediend. Dat melden het OM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Voor de onderzochte periode van 2010 tot en met 2011 heeft het ziekenhuis bij zeker zes patiënten een behandeling met een hogere vergoeding gedeclareerd dan in werkelijkheid werd uitgevoerd. Het strafrechtelijk onderzoek hiernaar startte in december 2014 naar aanleiding van een onderzoek door de NZa. Er was een vermoeden dat de afdeling kindergeneeskunde van het VUmc onjuiste declaraties indiende bij zorgverzekeraars en daardoor onrechtmatig voordeel genoot.

Dagverpleging 

Het OM acht de strafbare feiten bewezen en stelt vast dat dagverpleging werd gedeclareerd terwijl niet werd voldaan aan de criteria die gelden voor declarabele dagverpleging.

Verbeterplan 

Onderdeel van de schikking is ook een verbeterplan met maatregelen om te voorkomen dat soortgelijke fouten in de toekomst weer gemaakt worden. De NZa heeft het plan uitvoerig met het ziekenhuis besproken en beoordeeld.

In het plan heeft het VUmc beschreven hoe zij in overeenstemming met wet- en regelgeving zal handelen. Ze geven aan welke stappen zij hebben gezet en de komende jaren gaan zetten om correct te registreren en declareren te borgen in hun organisatie. Het NZa-onderzoek ‘Compliant registreren en declareren ziekenhuiszorg’ vormt hiervoor een belangrijke basis. De NZa volgt de voortgang de komende twee jaar.

Door: Redactie Nationale Zorggids