Gesprekken met verdachte WZA-verpleegkundige niet gedeeld met OM

Het Openbaar Ministerie (OM) wil inzage in de gesprekken die een voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) heeft gevoerd met een praktijkondersteuner, maar volgens de rechtbank beschikt het OM al over genoeg informatie. Het verzoek om deze gevoelige gegevens in te zien is dus afgewezen. Dit meldt NOS. 

Tijdens de coronapandemie zou Theodoor V. meerdere patiënten op de longafdeling van het WZA hebben gedood. Hulpverleners van GGZ Drenthe trokken aan de bel nadat hij hen hierover verteld had. De ggz-instelling schond hiermee het medisch beroepsgeheim. Vervolgens deed het WZA aangifte en werd de man gearresteerd. Enige betrokkenheid met de overlijdens is later teruggetrokken door advocaten van V..

Gespreksverslagen praktijkondersteuner

Het vermoeden bij het OM is dat V. en zijn partner eerst verklaringen hebben afgelegd aan de praktijkondersteuner die vervolgens doorverwees naar GGZ Drenthe. De praktijkondersteuner heeft aantekeningen, notities en gespreksverslagen hierover gemaakt en een verzoek ontvangen van het OM om deze informatie te delen. Zij wil haar medisch beroepsgeheim niet schenden en weigert dit. Daarom heeft zij bezwaar gemaakt, net als V. zelf.

Genoeg informatie na verhoren

Het OM vindt dat de gesprekken nodig zijn voor het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige verpleegkundige omdat daar informatie in staat die op geen enkele andere manier te achterhalen is. Daar is de rechtbank het niet mee eens. Het Openbaar Ministerie zou genoeg informatie moeten hebben om het onderzoek te moeten doen. De drie hulpverleners van GGZ Drenthe zijn verhoord en die verhoren zouden genoeg informatie moeten hebben opgeleverd. Overigens hoeft ook de ggz-instelling het medisch dossier van de verdachte niet te delen, oordeelde de rechtbank eerder.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky