Normal_pexels-pixabay-40568

Als een patiënt het ziekenhuis verlaat, heeft hij soms nog wel zorg nodig. De transferafdeling van het ziekenhuis organiseert die vervolgzorg, zoals het vinden van wijkverpleging of van een verpleeghuis. Om die vervolgzorg snel te kunnen regelen, hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) een stappenplan en handreiking gemaakt. Hierbij is extra aandacht voor de rol van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Dit meldt ZN.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen vaak goede hulp bieden bij het vinden van de juiste vervolgzorg. In de praktijk wordt daar echter weinig gebruik van gemaakt. In het stappenplan staat beschreven welke afspraken gemaakt moeten worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Met dit stappenplan en de handreiking wordt het voor transferafdelingen inzichtelijker wanneer zij het vinden van een plek voor een patiënt kunnen overdragen aan een zorgverzekeraar of een zorgkantoor. Het doel hiervan is dat de vervolgzorg voor patiënten sneller wordt geregeld. 

Door: Nationale Zorggids