Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

De risicogerichte aanpak van zorgfraude werpt zijn vruchten af, zegt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dankzij de aanpak is in 2020 voor 34 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Met name zorgaanbieders in de wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg (ggz) plegen fraude, gevolgd door fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). De risicogerichte aanpak is effectief in het opsporen van de paar zorginstellingen in Nederland die zorggeld gebruiken voor iets anders dan het verlenen van zorg. Dit meldt ZN. 

Vorig jaar is de groep van nieuwe zorgaanbieders gescreend, zijn er risicoanalyses uitgevoerd en is er extra goed gecontroleerd op risicovolle declaraties. Komen hier verdachte bevindingen uit voort, dan starten zorgverzekeraars met een fraudeonderzoek. Van de 841 onderzochte dossiers, pleegde ongeveer 33 procent fraude.

Fraudeonderzoek 

Fraudeonderzoek vindt plaats in samenwerking met het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en bevindingen worden gedeeld met onder meer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie). Zorgverzekeraars zijn de afgelopen tijd ook intensievere onderlinge samenwerking aangegaan, wat heeft geleid tot meer registraties in het Extern Verwijzingsregister voor frauderende (recht)personen.

Door: Nationale Zorggids