Normal_thuiszorgaanbieder_in_de_meern_krijgt_aanwijzing_van_inspectie

De Wlz-uitvoerders, die de Wet langdurige zorg uitvoeren, hebben de aanbevelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om hun interne bedrijfsvoering op orde te brengen grotendeels opgevolgd. Vorig jaar bleek dat de Wlz-uitvoerders de inrichting hun functies voor compliance, risicobeheer en audit fors konden verbeteren. Zij kregen ieder een individuele terugkoppeling mee en de tekortkomingen moesten voor eind 2021 zijn weggenomen. Het Vervolgonderzoek naar de inrichting van de sleutelfuncties bij Wlz-uitvoerders dat de NZa onlangs afrondde laat zien dat de sleutelfuncties voor interne audit, risicobeheersing en compliance nu grotendeels adequaat zijn. DIt meldt de NZa. 

Drie van de zes Wlz-uitvoerders voldoen momenteel aan de algemene eisen voor een goede bedrijfsvoering en aan de regelgeving voor de inrichting van de sleutelfuncties binnen de Wlz-uitvoerder. De overige zes Wlz-uitvoerders voldoen grotendeels aan de gestelde eisen en regelgeving. Zij moeten verdere verbeteringen doorvoeren om ook volledig te voldoen aan de gestelde eisen. De NZa geeft de Wlz-uitvoerders hiervoor in dit rapport concrete verbeterpunten mee.

Monitoring

De NZa vertrouwt erop dat de Wlz-uitvoerders deze verbeteringen adequaat zullen oppakken. Het onderzoek zal in deze vorm niet worden herhaald. In de kwartaaloverleggen met betreffende Wlz-uitvoerders zal de zorgautoriteit de voortgang van dit proces monitoren.

Professionele en integere bedrijfsvoering

De NZa houdt onder meer toezicht op de beheerste en integere bedrijfsvoering van Wlz-uitvoerders. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede zorg en een juiste besteding van zorggeld zodat burgers tijdig de zorg krijgen die zij nodig hebben. In de Wlz gaat het jaarlijks om circa 26 miljard euro die goed besteed moet worden. Het is essentieel dat uitvoeringsprocessen goed worden beheerst en binnen de wet- en regelgeving worden uitgevoerd.

Door: Nationale Zorggids