NZG Actievoorwaarden Geld-Terug bij uw zorgverzekering

Sluit je vóór 1 januari 2017 een zorgverzekering via de Nationale Zorggids, dan storten we €15,- retour op je bankrekening! 

Hoe werkt het?
- Op onze website www.nationalezorggids.nl vind je allerlei banners van vergelijker Pricewise. Als je op deze banners klikt, dan word je doorgestuurd naar Pricewise.nl, waar je zorgverzekeringen kunt vergelijken en afsluiten.

- In deze banners zit een speciale tag verwerkt, waarmee gezien kan worden dat je pricewise.nl via de Nationalezorggids.nl hebt geopend. Dit is erg belangrijk!

- Ga via de banners (andere links in bijvoorbeeld artikelen zijn natuurlijk ook goed) naar Pricewise en sluit daar vóór 1 januari 2017 een verzekering af. Uiterlijk in februari 2017 ontvangen wij van Pricewise een overzicht hiervan, waarna we contact met je zullen opnemen om het geld aan je retour te storten. 


Verder geldt:

- Je bent 18 jaar of ouder;

- De Geld Terug-actie geldt alleen wanneer je verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd door de zorgverzekeraar;

- Deelnemers die in aanmerking komen voor de prijs, dienen een geldig Nederlands bankrekeningnummer te hebben. Gelden worden niet overgemaakt naar rekeningen in het buitenland of rekeningen op naam van iemand anders dan deelnemer;

- Je ontvangt €15,- per afgesloten zorgverzekering. Meeverzekerden tellen dus niet mee;

- Pricewise.nl stuurt Nationalezorggids.nl een overzicht met deelnemers van de actie. De Nationale Zorggids neemt vervolgens contact op met de deelnemers ten behoeve van de benodigde gegevens voor het verstrekken van de prijs. 

- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;

- De Nationale Zorggids behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beeindigen, de actieperiode aan te passen of de actie inhoudelijk te wijzigen;

- De Nationale Zorggids is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, voortvloeiende uit of op enige wijze verband houdende met deze actie;

- Door deel te nemen aan de actie ga je automatisch akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden. 


Privacy:
- De Nationale Zorggids ontvangt enkel de naam en contactgegevens van een deelnemer. Wij zien niet welke verzekering een deelnemer heeft afgesloten en wij zien ook geen verdere (persoons)gegevens;

- De gegevens zoals hierboven beschreven worden enkel gebruikt ter verstrekking van de prijs. De gegevens worden niet gedeeld met derden.