Logo_umc_radboud__nijmegen_logo

Onderzoekers van het UMC St Radboud publiceren in het medisch tijdschrift Clinical Infectious Diseases de ontdekking van een nieuwe resistente aspergillusschimmel in Nederland. Ze hebben de schimmel niet alleen aangetroffen bij patiënten, maar ook in woonhuizen. Het is al de tweede resistente schimmelvariant die in korte tijd in Nederland is aangetroffen. Patiënten met deze resistente schimmels zijn moeilijk te behandelen.

De aspergillusschimmel kan verschillende ziekten veroorzaken bij de mens, waaronder een zeer ernstige longinfectie bij mensen met een verminderde weerstand. In samenwerking met alle UMC’s in Nederland hebben onderzoekers van het UMC St Radboud nu de opkomst vastgesteld van een nieuwe schimmelvariant die ongevoelig is voor de meest gangbare behandeling.

Resistentie in de keuken
Het onderzoek wijst uit dat deze nieuwe schimmelvariant zich vanaf eind 2009 heeft verspreid over Nederland. Binnen één jaar werd de schimmel aangetroffen bij vijftien patiënten in zes verschillende ziekenhuizen. Om meer te weten te komen over de verspreiding hebben de onderzoekers vervolgens luchtmetingen verricht in twee ziekenhuizen en acht woonhuizen. De aspergillusschimmel maakt namelijk sporen die vrijkomen in de lucht en op die manier door de mens ingeademd kunnen worden. De schimmel komt van nature voor in de lucht, maar nu werden op alle locaties eveneens resistente aspergillussporen aangetroffen.

Ook de nieuwe resistente variant werd veelvuldig aangetroffen bij metingen in onder andere de hal, keuken, woonkamer en kelder van verschillende woningen. Daarnaast werd de nieuwe variant ook gevonden in de directe omgeving van deze woonhuizen.

Al de tweede variant
De onderzoekers vermoeden dat de resistente schimmel ontstaat door het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen schimmels in de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld bij gewasbescherming in de landbouw. Omdat de middelen die daar worden gebruikt sterk lijken op de geneesmiddelen voor de behandeling van patiënten, zijn de geneesmiddelen vervolgens niet meer werkzaam. De behandeling van deze patiënten wordt dus ernstig bemoeilijkt, als de ziekte wordt veroorzaakt door deze resistente schimmel.

Het is niet de eerste keer dat de onderzoekers een resistente variant van de aspergillusschimmel vinden. Al eerder werd een andere resistente variant aangetroffen, die zich in Nederland ook razendsnel heeft verspreid. Het is daarom van groot belang dat onderzocht wordt hoe de resistentie precies ontstaat in de omgeving en welke maatregelen genomen kunnen worden om resistentievorming te voorkomen.