Logo van het herstelhotel Hoogeveen

In Hoogeveen is een herstelhotel geopend voor mensen met een tijdelijke zorgvraag. Patiënten kunnen naar het hotel in plaats van noodgedwongen in het ziekenhuis te moeten verblijven. Omdat een opname in het hotel goedkoper kan zijn dan een ziekenhuisverblijf wordt er verwacht dat zorgverzekeraars in de toekomst deze nieuwe zorgvorm deels gaan financieren. Dit meldt RTV Drenthe. 

Het herstelhotel in Hoogeveen gaat ook dienst doen als huisartsenkliniek. In Nederland bestaan al meer van dit soort hotels, maar deze richten zich op het aansterken na een operatie. Het hotel in Hoogeveen heeft een breder zorgpakket. Zij bieden een plek aan mensen die niet thuishoren in het ziekenhuis maar die daar tot nu toe noodgedwongen wel moesten verblijven omdat ze nergens anders heen konden. Daarnaast kunnen patiënten die tijdelijk zonder mantelzorger rond moeten komen een verblijf in het hotel krijgen. Ook functioneert het herstelhotel als een behandelplek van huisartsen voor cliënten die tijdelijk bedgebonden zijn.
 
Rijk van Omme van Het Jannes van der Sleedenhuis, één van de initiatiefnemers: "Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen, dat is goed, maar dan moet de zorg wel geregeld zijn. Dit initiatief vangt het tijdelijke gat in die zorg op tussen ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en mensen die thuis wonen."
 
Wie verantwoordelijk is voor de financiën voor het groeiende aantal herstelhotels is nog onduidelijk. Een deel van de zorg valt onder de Wmo en komt daardoor op het bordje van de gemeenten terecht. Ook valt een deel onder de AWBZ en de zorgverzekeraars. Deze laatste partijen hebben, aldus RTV Drenthe, nog wat koudwatervrees. Toch denken de initiatiefnemers van het herstelhotel in Hoogeveen dat zij in de toekomst over de brug zullen komen. Een gedwongen ziekenhuisopname is immers duur en de verwachting is dat het herstelhotel goedkoper de nodige zorg aan gaat bieden. 
 
Het herstelhotel Hoogeveen is een initiatief van een aantal Hoogeveense huisartsen, het Jannes van der Sleedenhuis en thuiszorgaanbieder Icare.
 
© Nationale Zorggids