Normal_rss_entry-384252

Een inzamelingsactie is gestart om geld op te halen om het grotendeels vernielde monument voor mensen die aan kanker zijn overleden in Dronten te herstellen. De actie op de site van KWF Kankerbestrijding is opgezet door Norbert Dikkeboom. De naam van zijn in 2009 aan longkanker overleden vader stond ook op het monument.

Bijna alle 67 glazen gedenkplaten van het monument in het Koningin Wilhelminabos zijn vermoedelijk met een hamer kapot geslagen, bleek eerder deze week. Op de glasplaten stonden namen van duizenden mensen. KWF Kankerbestrijding meldde eerder aangifte te doen van de vernielingen.

Inzameling

"Vrijwel alle glazen panelen met daarop de namen van zo'n 20.000 mensen die overleden zijn aan kanker, zijn met de grond gelijk gemaakt", aldus Dikkeboom in de uitleg bij zijn inzamelingsactie op de site van KWF. De initiatiefnemer spreekt van een enorme klap voor de nabestaanden en noemt de vernieling een vreselijke daad. "Dit moét hersteld worden", schrijft Dikkeboom, die nu thuis een glasscherf heeft waarop nog een deel van de naam van zijn vader is te lezen. De plaat waarop de naam van onder anderen zijn vader stond, bleek ook te zijn vernield.

Veel donaties

Donaties komen ten goede aan het opruimen van de scherven en "het herstel en de realisatie van een (nieuw) passend herdenkingsmonument, in welke vorm dan ook". Het oude monument vond Dikkeboom zelf "heel mooi", dus wat hem betreft zou het monument in oude glorie kunnen worden hersteld, zegt hij. Maar of er inderdaad weer wordt gekozen voor glasplaten, die kans lopen opnieuw te worden vernield met een hamer, weet Dikkeboom niet. Hij was eerder initiatiefnemer achter de collectieve aangifte tegen Willem Engel die door 22.581 mensen werd ondertekend.

Hoeveel het herstel zal gaan kosten, is volgens hem nog onduidelijk. Zelf gaat hij uit van zo’n 200.000 euro, het bedrag dat hij met de actie hoopt op te halen. Woensdag iets over half elf stond de teller op zo’n 23.000 euro.

Naast glaspanelen staan er in het Koningin Wilhelminabos, in de noordpunt van het Roggebotzand bij Dronten, 25.000 bomen die geplant zijn ter herinnering aan mensen die overleden zijn aan kanker. Het herdenkingsbos bestaat sinds 1999. De Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer schonken het aan KWF Kankerbestrijding.

Door: ANP