Normal_jeanine_hennis-plasschaert_vvd

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert laat twee onderzoeken uitvoeren naar de gezondheidsrisico’s van werken met gevaarlijke stoffen. Aanleiding hiervoor is de melding van gezondheidsklachten door voormalig defensiepersoneel van de Prepositioned Organizational Material Storage (POMS)-sites. Minister Hennis neemt de meldingen zeer serieus.

Het eerste onderzoek betreft het verzamelen van historische gegevens over het werk op de POMS-sites. Daarvoor raadpleegt het ministerie archieven tot tientallen jaren terug. Ook voormalig personeel wordt gevraagd naar eventueel belangrijke informatie. De minister verwacht deze inventarisatie eind dit jaar te hebben afgerond. Door een onafhankelijk instituut wordt beoordeeld of er sprake was van normoverschrijdingen. Het toetst eveneens of er een verband is tussen de ziektebeelden en de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook gaat de instantie na of er voldoende beschermingsmaatregelen zijn genomen.

Op verzoek van Hennis onderzoekt de GGD Zuid-Limburg de huidige werkveiligheid op de voormalige POMS-sites. Ook die resultaten verwacht ze eind dit jaar. De bewindsvrouw laat weten te begrijpen dat er oud-personeelsleden zijn met gezondheidsklachten die de onderzoeken te tijdrovend vinden. Maar het onderwerp is complex en strekt zich uit over vele jaren, zo schrijft ze in haar brief aan de Tweede Kamer. Ze benadrukt dat zorgvuldigheid voorop staat.

Als sprake is van een relatie tussen het werk voor Defensie en de gezondheidsklachten neemt Hennis haar verantwoordelijkheid. 'Individuele verzoeken tot schadevergoeding zal ik dan in behandeling nemen', aldus de minister.

© Nationale Zorggids