Normal_question-622164_640
De Hogeschool van Amsterdam gaat een screeningsinstrument ontwikkelen waarmee ziekenhuizen en instellingen waar zorg geboden wordt binnen drie minuten kunnen uitvinden of een patiënt laaggeletterd is. Het is de bedoeling dat met de Taalverkenner Zorg straks in de wachtkamer bepaald kan worden of er sprake is van laaggeletterdheid. Dit meldt de Hogeschool van Amsterdam.
 
Begin februari ondertekenden 17 organisaties de pledge 'alles is gezondheid'. Hierin stellen de partijen dat zij laaggeletterdheid in de zorg aan gaan pakken. De Hogeschool van Amsterdam is één van de deelnemende partijen. Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder meer moeite met het begrijpen van medicijnvoorschriften. Het is van belang dat er daarom ingespeeld wordt op laaggeletterdheid. De nieuwe Taalverkenner Zorg wordt het instrument waarmee straks binnen een paar minuten duidelijk moet worden of een patiënt laaggeletterd is of niet. De Taalverkenner is nodig, want een reguliere taaltest duurt ongeveer een uur, maar ziekenhuizen hebben geen tijd om een dergelijk uitgebreide test af te nemen. 
 
De ziekenhuizen kunnen er vervolgens voor kiezen om laaggeletterde patiënten door te verwijzen naar taalscholing. Daarnaast kan het ziekenhuis door middel van de snelscan rekening houden met het taalniveau van de patiënt. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om de patiënt extra uitleg te geven. De Hogeschool van Amsterdam hoopt daarnaast dat ze via het instrument in kaart kunnen brengen hoeveel patiënten taal en leesproblemen hebben. 
 
Bestuurskundestudenten van de hogeschool gaan de komende maanden de eerste versie van de Taalverkenner uitproberen op een onderzoeksgroep. Het is de bedoeling dat de snelscan eind juni af is. Onderzoeker Samir Achbab leidt dit project. ‘Mensen die laaggeletterd zijn, gaan vaker naar de huisarts en het ziekenhuis. Het blijkt namelijk dat deze mensen vaker verkeerde gezondheidskeuzen maken, bijvoorbeeld omdat zij hun medicijnen verkeerd gebruiken. Ook kunnen zij zich minder goed informeren over ziektes, gedrag en gezondheid.’ 
 
© Nationale Zorggids