Normal_studenten_vrouwen_techniek_beta

In de gezondheidszorg is nog weinig bewustzijn over verschillen tussen man en vrouw. Ziekten worden bij vrouwen minder snel herkend en medicijnen en behandelmethoden werken vaak anders in het vrouwelijk lichaam. Dit komt omdat ze vooral zijn afgestemd op het mannenlichaam. Naast hart- en vaatziekten worden ook andere ziekten bij vrouwen soms minder snel herkend en minder goed behandeld. Voor het eerst vragen in VUmc verschillende vakgebieden aandacht hiervoor. Dat meldt VUmc. 

Tijdens Dress Red Day op dinsdag 29 september staan hart- en vaatziekten bij vrouwen centraal. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Zowel zorgprofessionals als vrouwen zelf onderkennen dit nog onvoldoende. Maar ook in andere ziektebeelden ontbreekt meestal een gendersensitieve aanpak. Daarom is er op VUmc aandacht voor gendersensitieve zorg binnen diverse specialismes. Tijdens de middaglezingen op 29 september komen onder meer reumatologie, neurochirurgie en longziekten aan de orde.

Dat er grote verschillen tussen mannen en vrouwen zijn, wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het feit dat hartklachten bij mannen veelal worden veroorzaakt door een vernauwing in de grote bloedvaten van het hart. Terwijl bij vrouwen de klachten anders kunnen zijn en het probleem bij jonge en middelbare vrouwen veelal in de kleine bloedvaatjes zit. Dit is echter met de huidige technieken niet goed vast te stellen en ook niet goed te behandelen. Dit kan leiden tot onnodig overlijden, invaliderende klachten, frequent ziekenhuisbezoek, onnodig onderzoek en hoge kosten. Yolande Appelman (interventie-cardioloog en een van de organisatoren van de bijeenkomsten op VUmc) zegt hierover: “Er is op dit moment onvoldoende kennis om vrouwen met hart- en vaatziekten de juiste diagnose en behandeling te geven terwijl het doodsoorzaak nummer 1 is. Dit moet echt anders.”

© Nationale Zorggids