Normal_digitaal

37 procent van de Nederlanders denkt dat hun medische gegevens ongevraagd gedeeld worden. Met name de 50-plussers staan wantrouwend tegenover privacy van patiëntendossiers. Dit blijkt uit onderzoek onder 1034 Nederlanders van PinkRoccade Healthcare, meldt Zorgvisie. 

Bijna de helft van de 50-plussers is van mening dat er onvoldoende vertrouwelijk wordt omgegaan met hun medische gegevens. Ook denkt 40 procent van hen dat hun gegevens zonder toestemming bij derde partijen terechtkomen. Bij mensen onder de dertig jaar is dat percentage lager, hier gaat het om 35 procent. “Medische gegevens worden opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier (epd). Binnen het epd is sprake van een duidelijke rolverdeling. Medisch personeel heeft alleen toestemming om te kijken als zij een behandelrelatie met en patiënt hebben. Het is aan de zorgsector en ook aan ons als ICT-leverancier om dit beter uit te leggen”, zegt Maarten Muileman, productmanager GGZ bij PinkRoccade Healthcare.

Bij 45 procent van de ondervraagde deelnemers gaat de voorkeur ernaar uit om de medische gegevens zelf te beheren. Volgens Muileman vindt er een verschuiving in de markt plaats. Patiënten willen niet alleen, maar krijgen ook hun medisch gegevens in eigen beheer. Naar verwachting bepaalt de patiënt in de toekomst welke artsen toegang hebben tot hun gegevens. De productmanager denkt dat artsen op deze manier ook sneller tot actie over kunnen gaan. Dit heeft voor de patiënt én voor de arts een toegevoegde waarde. 

©Nationale Zorggids