Normal_ggeit

In Nederland zijn er tijdens een epidemie tussen 2007 en 2009 tientallen duizenden mensen besmet geraakt met Q-koorts. Het kan zijn dat er nog enkele honderden mensen rondlopen die ziek zijn zonder dat ze het weten. Volgens stichting Q-support kan dat voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Q-support wil mensen tot 2018 informeren over Q-koorts en wil met hun campagne zo veel mogelijk mensen bereiken. Dat meldt RTL Nieuws.

Volgens de organisatie zijn er inmiddels bijna zeshonderd aanmeldingen van patienten. Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen nog last hebben van klachten sinds de epidemie zeven jaar geleden. “We denken dat er 500 tot 750 chronische patienten zijn, wat betekent dat de levende bacterie nog in hun lichaam zit. 400 tot 500 mensen hebben zich aangemeld. Maar de anderen moeten gevonden worden, zonder behandeling met antibiotica overlijden ze op den duur”, zegt directeur van Q-support Annemieke de Groot.

Ook zijn er veel mensen die QVS hebben. Dit is een syndroom ontstaan nadat ze besmet waren geraakt met de Q-koorts. Mensen met QVS kampen met extreme vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen en ernstige bot- en gewrichtspijn. Naar schatting zijn er zo'n 1200 tot 2400 mensen die hiervan last hebben. Er worden nog steeds mensen gediagnosticeerd met Q-koorts. Zij zijn tussen 2007 en 2009 ziek geworden, maar weten nu de diagnose is gesteld pas waar ze mee te maken hebben. Toch worden nog steeds mensen ziek, met name in het voorjaar als geiten en schapen jongen krijgen. Dit jaar is er slechts één persoon besmet geraakt, laat het RIVM weten.

Q-koorts is een infectieziekte die worden overgedragen van dier op mens. Dieren als koeien, schappen en geiten lopen rond met de ziekte, maar ook honden katten en vogels kunnen het overdragen. Besmetting treedt bijvoorbeeld op bij inademing van stof van stallen, weilanden, ruwe wol en dierhuiden. Of door direct contact met besmette dieren of het drinken van rauwe melk of onvoldoende verhit besmet vlees. Op dit moment lijkt het erop dat de meeste besmetting optreden doordat ingedroogd en uitgereden mest van het weiland verwaait. 

©Nationale Zorggids