Bedrijf dat vitaminedrips aanbood is failliet verklaard

Get a Drip Rotterdam, een bedrijf dat onder meer vitamine-infusen en injecties aanbod, is failliet gegaan en gestopt met zijn bedrijfsactiviteiten. Daarom beëindigt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het bevel op basis van de Geneesmiddelenwet. Dit meldt IGJ.

Op 9 februari kreeg Get a Drip een bevel opgelegd op basis van de Geneesmiddelenwet. Dit moest voorkomen dat het bedrijf nog geneesmiddelen zonder handelsvergunning zou invoeren, verkopen, bereiden of opslaan. Omdat Get a Drip niet over de vereiste vergunningen beschikte, was het niet  duidelijk of de toegediende middelen voldeden aan de normen voor veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Dit kon gevaar opleveren voor mensen die daar kwamen voor vitaminedrips.

Nu Get a Drip failliet is verklaard, is het risico voor de volksgezondheid weggenomen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky