Logo_parkinsonnet_logo_vierkant

ParkinsonNet gaat in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en ZonMw onderzoek doen naar het succes van netwerkzorg in Nederland. Het onderzoek moet leiden tot een leidraad voor initiatiefnemers die netwerkzorg voor specifieke aandoeningen willen ontwikkelen. De leidraad is daarnaast bedoeld voor bestaande netwerken die de kwaliteit willen verhogen en zal medio 2019 beschikbaar zijn. Dat meldt Radboudumc. 

Door een toename van specialisatie in de zorg, het aantal chronisch zieken en het aantal chronische ziekten per persoon, zullen complexe zorgprocessen rondom een individuele patiënt een vlucht nemen. In veel gevallen levert niet één organisatie de benodigde zorg, maar zijn meerdere organisaties betrokken. Een goed samenwerkend netwerk van deze organisaties is van belang om de zorg voor de patiënt te verbeteren. ParkinsonNet wordt nationaal en internationaal gezien als een belangrijk voorbeeld van netwerkbenadering van zorg.

Om de successen van netwerkzorgbenaderingen te verbreden, gaat ParkinsonNet in samenwerking met het ministerie en ZonMw onderzoek doen naar netwerkzorgbenaderingen in Nederland. In dit project worden bestaande netwerkverbanden betrokken met als doel van elkaar te leren en beter te worden. Daarbij is ook aandacht voor het samenwerken tussen deze specialistische netwerken en generalistische zorgverleners zoals de huisarts.

Vertegenwoordigers van zorgnetwerken worden geïnterviewd en bij elkaar gebracht in werkconferenties. Daarnaast bestaat het onderzoek uit een literatuurstudie naar netwerkzorg in binnen- en buitenland. Doel van het onderzoek is om in 2019 een leidraad te publiceren waarmee initiatiefnemers een zorgnetwerk kunnen opzetten, of waarmee bestaande netwerken hun kwaliteit kunnen verhogen.

Door: Redactie Nationale Zorggids