Normal_normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Met ingang van 1 januari 2018 gaan de Nationale Hoorstichting en VeiligheidNL samen verder. De Hoorstichting, autoriteit op het gebied van gehoorschadepreventie, wordt ingebed in VeiligheidNL, het expertisecentrum voor letselpreventie en veilig gedrag. Met de fusie wordt de slagkracht en effectiviteit van de
inspanningen voor de preventie van gehoorschade vergroot en wordt er een stevigere basis voor continuïteit gecreëerd. Dat melden de Nationale Hoorstichting en VeiligheidNL.

1,6 miljoen Nederlanders hebben gehoorproblemen. Gehoorschade door blootstelling aan lawaai is onomkeerbaar en kan leiden tot slechthorendheid en tot aandoeningen zoals tinnitus (een permanente piep of suis in je oor) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Gehoorschade kan verregaande negatieve invloeden hebben op iemands prestaties, kansen op de arbeidsmarkt, inkomen, welzijn, en sociale participatie.

De Hoorstichting biedt gratis verschillende wetenschappelijk gevalideerde online hoortesten aan. Verder ontwikkelt de Hoorstichting lesmateriaal en organiseert en stimuleert de Hoorstichting activiteiten op het gebied van onderzoek, voorlichting en beleid.

VeiligheidNL zet zich al meer dan 30 jaar in om ongevallen en letsels te voorkómen. VeiligheidNL monitort alle ongevallen in Nederland en ontwikkelt effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren. “De preventie van gehoorschade sluit perfect aan bij de missie én de doelgroep van VeiligheidNL en is daarmee een logische uitbreiding in het portfolio van VeiligheidNL,” aldus Vera Verdegaal, directeur-bestuurder van VeiligheidNL. 

Door: Redactie Nationale Zorggids