Normal_ziekenhuis__wachtruimte

Op 27 maart heeft het ministerie van volksgezondheid een overzicht geplaatst van meldingen van (mogelijke) calamiteiten in ziekenhuizen tussen 1 januari 2016 en 9 oktober 2017. RTL Nieuws had hierom verzocht in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De inspectie heeft in 2016 en 2017 meer calamiteitenmeldingen ontvangen dan de jaren ervoor. In totaal is er in de aangevraagde periode 1.965 keer melding gedaan van een calamiteit. Uit de cijfers blijkt tevens dat maandelijks zeker twintig patiënten overlijden door medische fouten.  Dat melden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en RTL Nieuws. 

“Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van een cliënt of ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid”, zo luidt de definitie van IGJ. Naast dat er maandelijks twintig ziekenhuispatiënten sterven na een ernstige fout, lopen ook iedere maand 32 patiënten schade op.

Bij 1.163 van de 1.965 meldingen heeft een zorgprofessional daadwerkelijk een fout begaan. Door foutief handelen zijn er in de periode tussen 1 januari 2016 en 9 oktober 2017 471 mensen overleden en liepen 716 patiënten ernstige schade op. Volgens RTL Nieuws worden er vooral veel fouten gemaakt bij baby’s en ouderen. 26 baby’s kwamen na een fout te overlijden en 291 ouderen stierven daardoor in het ziekenhuis.

Het aantal calamiteitenmeldingen neemt toe en zorgaanbieders spreken na een calamiteit steeds vaker in openheid met de betrokken patiënt, zijn naasten of nabestaanden over wat er is gebeurd. Zorgaanbieders leren calamiteiten beter kennen en melden eerder, ook al ze niet zeker weten dat het een calamiteit betreft, aldus IGJ. Doordat zorgaanbieders meer melden, onderzoeken ze meer en wordt de kans kleiner dat de ongewenste situatie nog eens voorkomt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids