Logo_zorginstituut_nederland

In het rapport ‘Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022’ geeft Zorginstituut Nederland aan hoe ze binnen vier jaar meer uitkomstinformatie beschikbaar wil maken. Het streven is om dit in 2022 voor 50 procent van de ziektelast in Nederland te hebben. Met deze uitkomstinformatie zijn patiënten beter in staat om, samen met hun behandelaar, te beslissen voor de beste behandeling. Dit meldt het Zorginstituut.

Uitkomstinformatie gaat over de resultaten van een behandeling. Die worden bijgehouden door artsen en steeds vaker ook door patiënten. Bij artsen ligt de focus op het medische deel, zoals het aantal geslaagde operaties of het aantal complicaties. Bij patiënten ligt de focus op de uiteindelijke uitkomst. Wat kan iemand na de operatie en hoeveel pijn is er? Deze informatie kan andere patiënten helpen om een behandelaar te kiezen en om samen met die behandelaar in gesprek te gaan over de mogelijke behandeling.

Rapport ‘Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie’

Het Zorginstituut stelt dat over vier jaar voor 52 aandoeningen, die samen de helft van de 'ziektelast' in Nederland bepalen, uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn. Het gebruik van internationaal ontwikkelde vragenlijsten om de informatie te verzamelen (ICHOM) kan het beschikbaar komen van uitkomstinformatie versnellen. Belangrijk is dat gegevens op dezelfde manier worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld. Daarnaast vergt het ook een gedragsverandering van zowel zorgverleners als patiënten.

Programma Uitkomstgerichte zorg

Het ministerie van Volksgezondheid geeft in haar Kamerbrief met bijbehorend rapport ‘Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022’ uitleg over de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg in brede zin. Daar wordt bij de keuze van een behandeling gekeken naar wat het beste past bij de specifieke situatie van de patiënt. Het Zorginstituut gaat samen met het ministerie van Volksgezondheid het programma Uitkomstgerichte zorg vormgeven. Hierbij trekken zij ook samen op met partijen in de zorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids