Logo_autoriteit-persoonsgegevens-logo

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zorgverzekeraars en ziekenhuizen gecontroleerd in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van dit jaar in werking trad. Hoewel een kwart van de ziekenhuizen op het moment van controle nog niet aan alle regels voldeed, is daar nu verbetering in gekomen. Dit meldt Skipr.

Een aantal instellingen, zoals zorgverzekeraars en ziekenhuizen, zijn door de nieuwe privacywet verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen die toezicht houdt op de naleving van de AVG. Voor de controle van de AP hadden de meeste instellingen deze al wel aangewezen, maar waren de gegevens hiervan niet op de website gepubliceerd. Dat is wel verplicht. Inmiddels zouden alle gecontroleerde ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan de eisen van de privacywetgeving voldoen.

De functionaris voor de gegevensbescherming kan vanuit een onafhankelijk standpunt toezicht houden op de wijze waarop de instelling met de persoonsgegevens van patiënten en werknemers omgaat. Hij geeft daarover positieve adviezen en bovendien moeten FG’s bij grotere zorgorganisaties de medische gegevens van mensen beschermen.

Door: Redactie Nationale Zorggids