Normal_hiv

Het aantal hiv-diagnoses en het geschatte aantal nieuw opgelopen hiv-infecties nemen af. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Stichting van HIV Monitoring die gisteren zijn gepresenteerd. In 2017 zijn minder mensen gediagnosticeerd met hiv dan in 2016. De cijfers laten ook zien dat de meeste mensen met hiv nu binnen enkele maanden na het stellen van de diagnose starten met een hiv-behandeling. Dit meldt Stichting HIV Monitoring. 

Er worden echter nog te veel mensen gediagnosticeerd wanneer zij al een verzwakt immuunsysteem of zelfs aids hebben. Desalniettemin heeft Nederland nu de UNAIDS 90-90-90 ‘fast track’ doelstelling voor 2020 bereikt. In 2017 was 90 procent van het geschatte aantal mensen dat in Nederland leeft met hiv zich bewust van hun hiv-positieve status, 93 procent van hen werd behandeld en bij 95 procent daarvan was het virus in het bloed niet langer aantoonbaar.

Een andere wezenlijke maat betreffende het beloop van de hiv-epidemie, het geschatte aantal jaarlijks nieuw opgelopen infecties, neemt ook af. De neerwaartse trend van nieuw opgelopen infecties in de afgelopen jaren bevestigt dat Nederland ook op weg is om een andere UNAIDS ‘fast track’ doelstelling voor 2020 te halen, namelijk een afname van 75 procent in het aantal jaarlijks nieuw opgelopen infecties ten opzichte van 2010. 

Door: Redactie Nationale Zorggids