Normal_knuffel_beer_mishandeling_kind_verdriet

Het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) vindt dat het conceptwetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering een verslechtering van de positie van slachtoffers betekent. Dat heeft het onlangs in een brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De Innovatiewet Strafvordering ging deze zomer op internetconsultatie. LANGZS heeft zich binnen deze consultatie alleen gefocust op het onderdeel van de voorgestelde afsplitsing van de vordering benadeelde partij. Deze zogenoemde ‘klapluikconstructie’ leidt volgens de organisatie tot een ernstige verslechtering van de rechtspositie van slachtoffers van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven.

Voorschotregeling

Voor het daadwerkelijk kunnen verhalen van de geleden schade door het slachtoffer is de voorschotregeling volgens LANGZS van groot belang. Maar in het huidige ontwerp vervalt die regeling. LANGZS: “Het wetsvoorstel is prachtig verpakt in mooie bewoordingen en ogenschijnlijk fraaie beloften, maar slachtoffers zijn er eerder slechter mee af ten opzichte van de huidige situatie die overigens nog niet eens bepaald riant genoemd mag worden.”

Zomerreces

De internetconsultatie duurde van 17 juli tot 26 augustus 2019, nagenoeg gelijklopend met het zomerreces van de Tweede Kamer. “Met de keuze van deze data en termijn waarbinnen consultatie mogelijk is, wordt niet de indruk gewekt dat de minister openstaat of behoefte heeft aan zo veel mogelijk reacties van ketenpartners en alle andere betrokken professionals en belanghebbenden. Integendeel”, aldus LANGZS.

Door: Nationale Zorggids