Normal_straat_meisje_vrouw

Europees beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren heeft sinds de jaren zeventig geleid tot veel lagere uitstoot. Ook daalde de concentratie fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Zonder Europese maatregelen zou de hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen veel hoger zijn en zou de gemiddelde levensverwachting in Nederland zo’n zes jaar lager liggen. Dit meldt RIVM. 

Luchtverontreinigende stoffen als zwaveldioxide, stikstofdioxide en fijnstof zijn slecht voor de gezondheid. Sinds de jaren zeventig zijn in Europees verband verschillende maatregelen genomen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Voor specifieke stoffen moesten landen hun uitstoot voor 2010 al verlagen tot een maximumniveau. Tot 2030 moet dit niveau in stappen verder worden verlaagd. Dit beleid heeft gezorgd voor verlagingen van concetraties van deze stoffen in Nederland en elders in Europa.

De reducties in uitstoot vonden met name in sectoren buiten Nederland plaats, met industrie als grootste reductiesector, gevolgd door landbouw en transport. Uitgedrukt in levensjaren leveren de Europese maatregelen zo’n 700.000 extra levensjaren per jaar op, genoeg voor ongeveer zes extra levensjaren gemiddeld per inwoner van Nederland. 

Door: Nationale Zorggids