Normal_verpleegkundige_ziekenhuis

Ziekenhuizen waar veel medewerkers zelf psychische zorg gebruiken, scoren lager op patiënttevredenheid. Stichting IZZ analyseert jaarlijks hoeveel psychische zorg en fysiotherapie zorgmedewerkers zelf gebruiken en welke effecten dit heeft op factoren als verzuim, uitstroom en werkdruk. Deze cijfers zijn nu vergeleken met de patiënttevredenheidsgegevens van ZorgkaartNederland, verstrekt door Patiëntenfederatie Nederland. Dit meldt Stichting IZZ.

Er is een wetenschappelijk verband tussen het gebruik van psychische zorg van ziekenhuismedewerkers en patiënttevredenheid. Ziekenhuizen waar veel medewerkers psychische zorg gebruiken, scoren gemiddeld lager op de uitleg die een patiënt heeft gekregen, de bespreking van voor- en nadelen van een behandeling en het gezamenlijk nemen van beslissingen over de zorg die een patiënt krijgt. Daarnaast bevelen patiënten deze ziekenhuizen ook minder snel aan bij andere mensen met dezelfde gezondheidsklachten.
 

Lagere patiënttevredenheid bij psychische klachten zorgverleners

 
Dit wijst erop dat als het psychisch welzijn van medewerkers onder druk staat, bijvoorbeeld door een hoge psychosociale arbeidsbelasting, zij vanuit het perspectief van de patiënt minder goede zorg verlenen. Roland Kip, directeur Stichting IZZ: “Ziekenhuismedewerkers willen hun patiënten de beste zorg verlenen. Maar dat is moeilijk als je zelf psychische klachten hebt. Dit benadrukt nog eens extra hoe belangrijk het is om goed voor de huidige zorgmedewerkers en hun psychisch welzijn te zorgen.”
 

Zorggebruik door ziekenhuispersoneel

 
Elk jaar publiceert Stichting IZZ de jaarlijkse zorggebruikcijfers. Het zorggebruik onder zorgmedewerkers is in alle leeftijdscategorieën opnieuw gestegen. Zowel het gebruik van fysiotherapie als het gebruik van psychische zorg nam weer toe.
 
In vier jaar tijd is het gebruik van fysiotherapie onder zorgmedewerkers met 25 procent toegenomen. Het aandeel zorgmedewerkers dat psychische zorg gebruikt is in vier jaar tijd met meer dan 40 procent gestegen. Met name jonge zorgmedewerkers gebruiken de meeste psychische zorg.
 
Meer informatie over de actuele zorggebruik cijfers en trends van de afgelopen jaren zijn te vinden op het IZZ Dashboard Zorggebruik.
 
Door: Nationale Zorggids