Behandelen eetstoornis

Naar schatting vijf procent van alle Nederlanders kampt met een eetstoornis. Dat is een behoorlijk hoog aantal, te vergelijken met bijvoorbeeld het aantal astmapatiënten. Het is dus niet vreemd, dat er de laatste jaren steeds meer aandacht komt voor deze enigszins onderbelichte groep mensen. Een eetstoornis vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van degene die ermee te maken krijgt. Door te weinig of juist te veel eten naar binnen te werken, raakt het lichaam uit balans en stijgt het risico op allerlei aandoeningen. Tegelijk daalt het mentale welzijn drastisch, waardoor men in een vicieuze cirkel terechtkomt.

Cognitieve gedragstherapie

Gebleken is dat mensen met een eetstoornis vaak baat hebben bij zogenoemde cognitieve gedragstherapie. De Amerikaanse psychiater Aaron Temkin Beck (1921) wordt beschouwd als de grondlegger van de cognitieve therapie. De door hen ontwikkelde behandelmethode richt zich op de cognities (dat zijn onze gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen) en gaat ervan uit dat niet de ervaringen zelf, maar de manier waarop we ze beleven, bepalend is voor de manier waarop we eraan terugdenken. Door objectiever naar je eigen gedachten te kijken, kun je afrekenen met de negatieve gevoelens die overheersen. Bij gedragstherapie staat juist het handelen van de patiënt centraal. Probleemgedrag wordt in kaart gebracht en vervolgens wordt gezocht naar beter passend gedrag voor bepaalde situaties.

Klinische opname

Iemand die bijvoorbeeld kampt met een boulimia eetstoornis, zou baat kunnen hebben bij cognitieve gedragstherapie. Voor dergelijke vormen van therapie is de locatie niet van belang. Het kan op kleinschalige wijze worden aangeboden. Ook voor andere eetstoornissen kan deze therapievorm effectief zijn. Zo zijn er goede resultaten bereikt bij mensen die te maken hebben met een Binge Eating Disorder (BED), ook wel eetbuistoornis genoemd. De overeenkomst met boulimia is dat er in korte tijd veel wordt gegeten, maar in tegenstelling tot wat bij boulimia gebeurt, vertoont een patiënt geen compensatiegedrag bij een Binge Eating Disorder. Als een therapievorm geen soelaas biedt, kan iemand ook gedurende een aantal weken in een kliniek worden opgenomen. Er zijn speciale klinieken die gespecialiseerd zijn in het opvangen en begeleiden van mensen met een eetstoornis.

Ambulante dagbehandeling

Ook bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van ambulante dagbehandeling. Dit maakt het mogelijk om het dagelijkse ritme zo veel mogelijk intact te laten. Eventueel kan deze vorm van behandeling ook volgen op een opnametraject. Elke behandeling wordt geheel afgestemd op de persoonlijke situatie.