Huis aanpassen

Als bewegen niet meer zo gemakkelijk gaat als je gewend bent, dan is dat al vervelend genoeg. Als er dan ook nog eens aanpassingen aan je woning nodig zijn, is dat extra lastig. Niet alleen kan het erg confronterend zijn dat dit nodig is, het brengt ook nog eens aardig wat extra kosten met zich mee als je pech hebt.

 

Verhuizen of blijven?

Als iemands lichamelijke conditie zodanig achteruit is gegaan dat het huis waarin wordt geleefd niet meer goed bij zijn of haar mogelijkheden hoort, is het altijd de vraag wat verstandiger is. Verhuizen naar een woning of instelling die beter past bij de beperkingen van de persoon? Of de woning zodanig aanpassen dat het weer mogelijk wordt om er zo normaal mogelijk in te leven.

Dit is natuurlijk een keuze waarin veel aspecten moeten worden meegewogen. Allereerst de visie van de bewoner en eventuele medebewoners zelf. Waar gaat bij hen de voorkeur naar uit en waarom? Over het algemeen geldt dat de meeste mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, en ook de overheid hanteert het beleid dat dit in de meeste gevallen het beste is. Om die reden is het vaak lastig om een andere plek te vinden, zeker als het gaat om een instelling. Wanneer er bij instanties om advies wordt gevraagd, zal er dus meestal voor worden gekozen om als uitgangspunt te nemen dat de bestaande woning moet worden aangepast. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, is verhuizing naar een andere woning of een instelling doorgaans aan de orde.

Zelf laten aanpassen of een beroep doen op de WMO?

Wanneer de keuze is gemaakt om in de bestaande woning te blijven, zal er in kaart moeten worden gebracht welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de woning zo goed en normaal mogelijk te blijven gebruiken. Vaak heeft de bewoner hier zelf al duidelijke ideeën over, maar advies inroepen van experts die precies op de hoogte zijn van de mogelijkheden kan geen kwaad.

Het staat eenieder vrij om zelf deze aanpassingen aan de woning uit te laten voeren, in ieder geval in een koopwoning. Houd er echter wel rekening mee dat dit een prijskaartje heeft. Als je de traplift kosten, de kosten voor de aanpassingen van de badkamer en/of keuken en alle andere zaken bij elkaar optelt, kan dit aardig oplopen. Een tweedehands traplift kan overigens al wel een aardig verschil maken, zeker de moeite waard om hier eens naar te informeren bij goede aanbieders.

Het is vaak ook mogelijk om (een deel van) deze kosten vergoed te krijgen vanuit de WMO. Houd er wel rekening mee dat je hiermee niet altijd precies de aanpassingen krijgt die je zelf zou willen, maar alleen degene die noodzakelijk worden geacht.